User Tools

Site Tools


2322-billy-connolly-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2322-billy-connolly-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​007BA7;​color:​white;">​Billy Connolly</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2b/​Billy_1.jpg/​150px-Billy_1.jpg"​ width="​150"​ height="​165"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​2b/​Billy_1.jpg 1.5x" data-file-width="​165"​ data-file-height="​181"/><​p>​Connolly năm 2005</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khi sinh</​th><​td class="​nickname">​
 +William Connolly, Jr.</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh vào</​th><​td>​
 +24 tháng 11, 1942 <span class="​noprint">​(75 tuổi)</​span><​br/>​Anderston,​ Glasgow, Scotland</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span title="​How this comedian performs, e.g. stand-up comedy, film or television actor, etc.">​Medium</​span></​th><​td>​
 +Tấu hài, truyền hình, điện ảnh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc tịch</​th><​td>​
 +Scotland<​sup id="​cite_ref-Gardham_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Năm hoạt động</​th><​td>​
 +1965 đến nay</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại hài</​th><​td>​
 +Observational comedy, Musical comedy</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ảnh hưởng đến</​th><​td>​
 +Chic Murray, Dave Turner<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ảnh hưởng bởi</​th><​td>​
 +Eddie Izzard, Ross Noble, Michael McIntyre, Jason Manford, Bill Bailey, Tim Vine, Jimmy Carr, Ronnie Golden, Russell Howard, Craig Ferguson, Stewart Lee, Chris Addison, Kevin Bridges.</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vợ hoặc chồng</​th><​td>​
 +Iris Pressagh (1969–1985,​ ly hôn)<​br/>​Pamela Stephenson (1989 đến nay)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +BillyConnolly.com</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Bản mẫu:​Infobox comedian awards</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​William</​b>​ "<​b>​Billy</​b>"​ <​b>​Connolly,​ Jr.</​b>,​ (sinh 24/11/1942) là một diễn viên hài, nhạc công Scotland. Đôi khi, đặc biệt ở quê hương Scotland, ông được biết đến với tên 'The Big Yin' ('The Big One'​).<​sup id="​cite_ref-Stephenson1_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Công việc đầu tiên của ông vào đầu thập niên 1960 là làm thợ hàn (đặc biệt là thợ nồi hơi) ở các xưởng đóng tàu Glasgow nhưng sau này ông đã bỏ các công việc này vào cuối thập kỷ để theo đuổi nghề ca sĩ nhạc dân ca ở Humblebums và sau đó là người hát solo. Đầu thập niên 1970s, ông chuyển đổi từ ca sĩ hát nhạc dân ca diễn xuất hài hước thành viên hài chính thức.
 +</​p><​p>​Connolly cũng là một diễn viên, và đã xuất hiện trong các phim như  <​i>​Indecent Proposal</​i>​ (1993); <​i>​Muppet Treasure Island</​i>​ (1996); <​i>​Mrs. Brown</​i>​ (1997), for which he was nominated for a BAFTA; <​i>​The Boondock Saints</​i>​ (1999); <​i>​The Man Who Sued God</​i>​ (2001); <​i>​Water</​i>​ (1985); <​i>​The Last Samurai</​i>​ (2003); <​i>​Timeline</​i>​ (2003); <​i>​Lemony Snicket'​s A Series of Unfortunate Events</​i>​ (2004); <​i>​Garfield:​ A Tail of Two Kitties</​i>​ (2006); <​i>​Open Season</​i>​ (2006); <​i>​The X-Files: I Want to Believe</​i>​ (2008); và<​i>​Open Season 2</i> (2008). Connolly đã diễn lại vai Noah "Il Duce" MacManus trong <​i>​The Boondock Saints II: All Saints Day</​i>​. Connolly đóng vai vua của Lilliput trong phim đóng lại 2010 <​i>​Gulliver′s Travels</​i>​.
 +</p>
  
 +<​p>​Connolly sinh ở 69 Dover Street<​sup id="​cite_ref-Revealed_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ("​trên vải sơn lót sàn, ba tầng lên"<​sup id="​cite_ref-WToS_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ "hồi 6 giờ vào buổi tối"​)<​sup id="​cite_ref-Revealed_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ tại Anderston, Glasgow, cha là William Connolly và mẹ là Mary "​Mamie"​ (McLean) Connolly, một công nhân quán tự phục vụ bệnh viện. Ông của Connolly là người nhập cư Ai Len.<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-Profile_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Năm 1946, khi cậu bé chỉ vừa bốn tuổi, mẹ của Connolly bị bỏ rơi con của bà khi cha ông còn trong quân đội. Connolly và em gái của mình, Florence, được chăm sóc bởi hai bà cô, Margaret và Mona Connolly, chị em của cha mình. Tiểu sử của ông, được viết bởi vợ Pamela Stephenson, ghi chép lại những năm bị lạm dụng tình dục bởi cha của mình, bắt đầu từ khi cậu lên 10 và kéo dài cho đến khi ông là khoảng mười lăm<sup id="​cite_ref-BBC_2001_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181030044003
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.165 seconds
 +Preprocessor visited node count: 642/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15394/​2097152 bytes
 +Template argument size: 869/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7564/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.23 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 135.363 ​     1 -total
 + ​55.32% ​  ​74.884 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_di&#​7877;​n_vi&​ecirc;​n_h&​agrave;​i
 + ​52.24% ​  ​70.710 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​41.34% ​  ​55.964 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.71% ​  ​33.447 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​14.54% ​  ​19.683 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  7.69%   ​10.405 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.99%    9.464      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  3.15%    4.262      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  2.57%    3.476      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_musical_artist/​color
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262598-0!canonical and timestamp 20181030044003 and revision id 25948938
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2322-billy-connolly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)