User Tools

Site Tools


2320-bierut-w-la-gi

Bierutów là một thị trấn thuộc Oleśnicki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 9 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011 dân số của thị trấn là 5018 người và mật độ 600 người/km².[1]

Bierutów - ratusz, kościół św. katarzyny, zamek.jpg
2320-bierut-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)