User Tools

Site Tools


2318-bielawa-la-gi

Bielawa là một thị trấn thuộc Dzierżoniowski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 36 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011 dân số của thị trấn là 30775 người và mật độ 850 người/km².[1]

2318-bielawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)