User Tools

Site Tools


2308-be-chat-w-la-gi

Bełchatów là một thị trấn thuộc huyện Bełchatowski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 35 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 60768 người và mật độ 1754 người/km².[1]

2308-be-chat-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)