User Tools

Site Tools


2307-bassas-da-india-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2307-bassas-da-india-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°28′57″N</​span>​ <span class="​longitude">​39°40′19″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​4825°N 39,​67194°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-21.48250;​ 39.67194</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​p><​b>​Bassas da India</​b>​ (cũng gọi là <​b>​Basse de Judie</​b>​) là một phần của Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp. Đây là một đảo không người ở, một đảo san hô vòng hình tròn có đường kính 10 km (6 mi), và tổng diện tích (bao gồm đầm phá) là 80 km<​sup>​2</​sup>​ (31 sq mi). Đảo nằm ở phía nam của eo biển Mozambique, khoảng nửa đường giữa Madagascar (cách 385 km (239 mi) về phía đông) và Mozambique, và cách 110 km (68 mi) về phía tây bắc của đảo Europa. Đảo nổi lên từ một dốc sâu 3000 m dưới đáy biển. Vành đá ngầm trung bình khoảng 100 m băng qua và hoàn toàn rào xung quanh một đầm phá nông có độ sâu tối đa là 15 m. Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của đảo là 123.700 km<​sup>​2</​sup>​ (47.761 sq mi) và giáp với EEZ của đảo Europa.
 +</​p><​p>​Đảo san hô vòng gồm có 10 đảo đá cằn cỗi, không có thực vật với tổng diện tích 0,2 km². Các đảo nằm ở phía bắc và đông của đảo san hô vòng cao từ 2,1 to 3 m, còn các đảo phía tây và nam cao 1,2 m. Đá ngầm hoàn toàn bị ngập từ 3 trước và 3 giờ sau thủy triều đạt cao nhất. Vùng bờ biển của đá ngầm dài 35,2 km (22 mi). Khu vực thường bị lốc xoáy. Đảo san hô vòng là một mối nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và là địa điểm đã xảy ra nhiều vụ đắm tàu.
 +</​p><​p>​Bassas da India lần đầu tiên được ghi lại bởi các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha vào đầu thế kỷ 16. Các tên ban đầu của đảo là <​b>​Baixo da <​i>​Judia</​i></​b>,​ tức "Bãi cạn <​i>​Judia</​i>"​. <​i>​Judia</​i>​ là tên của một tàu Bồ Đào Nha bị mắc cạn tại đá ngầm này. Tàu này mang tên "​Judia"​ (có nghĩa "​người đàn bà Do Thái" trong tiếng Bồ Đào Nha), do nó thuộc quyền sở hữu của một thương gia Do Thái đến từ Bồ Đào Nha.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tên gọi trở thành <​b>​Bassas da India</​b>​ do các nhà vẽ bản đồ sao chép lỗi. Năm 1897, đảo bị Pháp chiếm hữu và sau đó đặt dưới quyền quản lý từ Réunion năm 1968. Madagascar tiếp tục tuyên bố chủ quyền với đảo.
 +</p>
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​19.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​15/​Bassas_da_India_atoll_map-fr.png/​120px-Bassas_da_India_atoll_map-fr.png"​ width="​120"​ height="​111"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​15/​Bassas_da_India_atoll_map-fr.png/​180px-Bassas_da_India_atoll_map-fr.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​15/​Bassas_da_India_atoll_map-fr.png/​240px-Bassas_da_India_atoll_map-fr.png 2x" data-file-width="​1555"​ data-file-height="​1435"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Bassas_da_india.jpg/​120px-Bassas_da_india.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Bassas_da_india.jpg/​180px-Bassas_da_india.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Bassas_da_india.jpg/​240px-Bassas_da_india.jpg 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1500"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Ảnh từ ISS photograph.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Bassas_da_India.png/​120px-Bassas_da_India.png"​ width="​120"​ height="​119"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Bassas_da_India.png/​180px-Bassas_da_India.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Bassas_da_India.png/​240px-Bassas_da_India.png 2x" data-file-width="​981"​ data-file-height="​972"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Bassas_da_India-CIA_WFB_Map.png/​112px-Bassas_da_India-CIA_WFB_Map.png"​ width="​112"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Bassas_da_India-CIA_WFB_Map.png/​167px-Bassas_da_India-CIA_WFB_Map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Bassas_da_India-CIA_WFB_Map.png/​223px-Bassas_da_India-CIA_WFB_Map.png 2x" data-file-width="​330"​ data-file-height="​355"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​34px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Bassas_da_india_76.jpg/​120px-Bassas_da_india_76.jpg"​ width="​120"​ height="​82"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Bassas_da_india_76.jpg/​180px-Bassas_da_india_76.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Bassas_da_india_76.jpg/​240px-Bassas_da_india_76.jpg 2x" data-file-width="​946"​ data-file-height="​646"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Bassas_da_India_in_Sunglint.jpg/​120px-Bassas_da_India_in_Sunglint.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Bassas_da_India_in_Sunglint.jpg/​180px-Bassas_da_India_in_Sunglint.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Bassas_da_India_in_Sunglint.jpg/​240px-Bassas_da_India_in_Sunglint.jpg 2x" data-file-width="​4288"​ data-file-height="​2850"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Ảnh của ISS về đảo Bassas da India.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bernardo Gomes de Brito. <​i>​Historia Tragico-Maritima. Em que se escrevem chronologicamente os Naufragios que tiverão as Naos de Portugal, depois que se poz em exercicio a Navegação da India.</​i>​ Lisboa 1735</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
  
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Gnome-globe.svg/​16px-Gnome-globe.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Gnome-globe.svg/​24px-Gnome-globe.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Gnome-globe.svg/​32px-Gnome-globe.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/>​Wikimedia Atlas của Bassas da India
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Bassas da India</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181020122159
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.320 seconds
 +Real time usage: 0.397 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2582/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 110533/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11132/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5074/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.106/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.75 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 319.837 ​     1 -total
 + ​46.57% ​ 148.954 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​30.66% ​  ​98.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_v&​agrave;​_l&​atilde;​nh_th&#​7893;​_h&#​7843;​i_ngo&#​7841;​i_c&#​7911;​a_Ph&​aacute;​p
 + ​29.57% ​  ​94.564 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_sections
 + ​20.90% ​  ​66.861 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​15.66% ​  ​50.087 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_qu&#​7889;​c_gia
 + ​14.94% ​  ​47.776 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​12.13% ​  ​38.792 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​12.03% ​  ​38.480 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.53% ​  ​36.868 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262120-0!canonical and timestamp 20181020122159 and revision id 23510583
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2307-bassas-da-india-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)