User Tools

Site Tools


2305-baran-w-sandomierski-la-gi

Baranów Sandomierski là một thị trấn thuộc huyện Tarnobrzeski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 9 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 1423 người và mật độ 156 người/km².[1]

2305-baran-w-sandomierski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)