User Tools

Site Tools


2304-bandar-seri-begawan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2304-bandar-seri-begawan-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Sultan_Omar_Ali_Saifuddien_Mosque%3B_2002.jpg/​300px-Sultan_Omar_Ali_Saifuddien_Mosque%3B_2002.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Sultan_Omar_Ali_Saifuddien_Mosque%3B_2002.jpg/​450px-Sultan_Omar_Ali_Saifuddien_Mosque%3B_2002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Sultan_Omar_Ali_Saifuddien_Mosque%3B_2002.jpg/​600px-Sultan_Omar_Ali_Saifuddien_Mosque%3B_2002.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bandar Seri Begawan</​b>,​đọc là ban-da se-ri be-ga-quan (tiếng Mã Lai: <​i><​span lang="​ms">​Bandar Seri Begawan</​span></​i>,​ Jawi:<​big>​ بندر سري بگاوان </​big>;​ phiên âm tiếng Việt: <​b>​Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan</​b>​) dân số khoảng 27.285 người (2002), là thủ đô và là thành phố hoàng gia của Vương quốc Hồi giáo Brunei. Thành phố là nơi sản xuất đồ nội thất, dệt, hàng thủ công, và đồ gỗ. Đây là địa điểm tọa lạc của Nhà Nghi lễ Hoàng gia hay Lapau, Tòa nhà Hoàng gia, Nhà thờ Hồi Giáo Sultan Omar Ali Saifuddien, Bảo tàng Công nghệ Mã Lai và Trung tâm lịch sử Brunei. Bandar Seri Begawan có tọa độ 4°55' Vĩ Bắc, 114°55'​ Kinh Đông (4.91667, 114.91667).
 +</​p><​p>​Nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin, được xây năm 1958, nổi bật với mái vòm lớn và nội thất xa hoa bằng đá cẩm thạch Italia, trải thảm và thang máy. Nhà thờ này có các đường hầm để các vua sử dụng khi vi hành trong thành phố. Thành phố này cũng độc đáo vì nó cũng hợp nhất với một ngôi làng nước, Kampung Ayer, với các ngôi nhà nằm trên biển trong khoảng 500 m. Bảo tàng Công nghệ Mã Lai có các hiện vật của kiến trúc làng nước.
 +</​p><​p>​Bandar Seri Begawan được đặt tên theo nhà vua quá cố, cha đẻ của đương kim hoàng đế Omar Ali Safuddin năm 1975, tên gốc của nó là Bandar Brunei (Begawan là một tên đặt cho các nhà vua Brunei đã thoái vị). <​i>​Bandar</​i>,​ có gốc từ tiếng Ba Tư بندر có nghĩa "​cảng"​ hoặc "nơi trú chân" (<​i>​bandar</​i>​ có nghĩa "​thành phố" trong tiếng Mã Lai).
 +</p>
  
 +<​p>​Khí hậu của Bandar Seri Begawan là Khí hậu nhiệt đới xích đạo là nóng và ẩm.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Bandar Seri Begawan</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​4°55′00″B</​span>​ <span class="​longitude">​114°55′00″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​4,​9167°B 114,​9167°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​4.9167;​ 114.9167</​span></​span></​span></​span></​span></​span><​span class="​error">​{{#​coordinates:​}}:​ một trang không thể chứa nhiều hơn một thẻ chính</​span>​
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trung Á</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đông Á</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam Á</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đông Nam Á</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Bandar Seri Begawan</​b>,​ Brunei <​b>​·</​b> ​ <​b>​Phnôm Pênh</​b>,​ Campuchia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Dili</​b>,​ Đông Timor <​b>​·</​b> ​ <​b>​Jakarta</​b>,​ Indonesia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Viêng Chăn</​b>,​ Lào <​b>​·</​b> ​ <​b>​Kuala Lumpur</​b>​ (chính thức) và <​b>​Putrajaya</​b>​ (hành chính), Malaysia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Naypyidaw</​b>,​ Myanmar <​b>​·</​b> ​ <​b>​Manila</​b>,​ Philippines <​b>​·</​b> ​ <​b>​Singapore</​b>,​ Singapore <​b>​·</​b> ​ <​b>​Băng Cốc</​b>,​ Thái Lan  <​b>​·</​b> ​ <​b>​Hà Nội</​b>,​ Việt Nam</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tây Nam Á</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Kabul</​b>,​ Afghanistan<​sup>​†</​sup>​ <​b>​·</​b> ​ <​b>​Yerevan</​b>,​ Armenia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Baku</​b>,​ Azerbaijan <​b>​·</​b> ​ <​b>​Manama</​b>,​ Bahrain <​b>​·</​b> ​ <​b>​Nicosia</​b>,​ Síp <​b>​·</​b> ​ <​b>​Tbilisi</​b>,​ Gruzia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Tehran</​b>,​ Iran <​b>​·</​b> ​ <​b>​Bagdad</​b>,​ Iraq <​b>​·</​b> ​ <​b>​Jerusalem</​b>,​ Israel<​sup>​‡</​sup>​ <​b>​·</​b> ​ <​b>​Amman</​b>,​ Jordan <​b>​·</​b> ​ <​b>​Thành phố Kuwait</​b>,​ Kuwait <​b>​·</​b> ​ <​b>​Beirut</​b>,​ Liban <​b>​·</​b> ​ <​b>​Muscat</​b>,​ Oman <​b>​·</​b> ​ <​b>​Doha</​b>,​ Qatar <​b>​·</​b> ​ <​b>​Riyadh</​b>,​ Ả Rập Xê Út <​b>​·</​b> ​ <​b>​Damascus</​b>,​ Syria <​b>​·</​b> ​ <​b>​Ankara</​b>,​ Thổ Nhĩ Kỳ <​b>​·</​b> ​ <​b>​Abu Dhabi</​b>,​ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất <​b>​·</​b> ​ <​b>​Sana'​a</​b>,​ Yemen</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div><​p><​sup>​†</​sup>​Afghanistan đôi khi được coi thuộc Trung Á hoặc Nam Á <​b>​·</​b> ​ <​sup>​‡</​sup>​Jerusalem được quy định là thủ đô của Israel theo hiến pháp</​p></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​
 +Mong các bạn follow instagram của mình</​p><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Bandar Seri Begawan</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181022002928
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.560 seconds
 +Real time usage: 0.710 seconds
 +Preprocessor visited node count: 6723/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 70765/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8514/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1306/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.187/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.79 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 593.488 ​     1 -total
 + ​62.93% ​ 373.508 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​52.05% ​ 308.890 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.41% ​ 138.942 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​20.46% ​ 121.452 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ms
 + ​18.35% ​ 108.922 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 +  9.89%   ​58.667 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 +  5.61%   ​33.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.44%   ​26.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 +  3.83%   ​22.709 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​77682-0!canonical and timestamp 20181022002927 and revision id 37167379
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2304-bandar-seri-begawan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)