User Tools

Site Tools


2299-b-y-c-p-3-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2299-b-y-c-p-3-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #7ED0D6 ; font-style: italic;">​Bẫy cấp 3</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​7ED0D6">​Thông tin phim</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Lê Văn Kiệt</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sản xuất</​th><​td>​
 +Trần Trọng Dần</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tác giả</​th><​td>​
 +Lê Văn Kiệt</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diễn viên</​th><​td>​
 +Trương Nam Thành<​br/>​Mi Minh<​br/>​Saetti Baggio<​br/>​Hoàng Oanh<​br/>​Nguyễn Khắc Duy</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Âm nhạc</​th><​td>​
 +Fred Emory Smith</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quay phim</​th><​td>​
 +Lê Văn Kiệt</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dựng phim</​th><​td>​
 +Lê Văn Kiệt</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát hành</​th><​td>​
 +Coco Paris</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công chiếu</​th><​td>​
 +18 tháng 5 năm 2012 (nhưng đã bị cấm chiếu)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ dài</​th><​td>​
 +90 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Việt</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh phí</​th><​td>​
 +7 tỷ VND</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bẫy cấp 3</b> là một bộ phim ly kỳ kinh dị Việt Nam của đạo diễn Việt kiều Lê Văn Kiệt - người từng làm phim kinh dị <​i>​Ngôi nhà trong hẻm</​i>​. <​i>​Bẫy cấp 3</i> dự kiến công chiếu vào ngày 18 tháng 5 năm 2012. Tuy nhiên, phim đã bị cấm chiếu vì có quá nhiều cảnh bạo lực và tình dục.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Phim xoay quanh câu chuyện một nam sinh trung học tên Minh và Hằng - người bạn gái sắp đi du học của anh ta. Một ngày nọ, khi thầy giáo thông báo rằng cả lớp sẽ đi du ngoạn ở Ðà Lạt, Minh quyết định nhân cơ hội này trốn lớp để "​đánh lẻ" với Hằng. Tuy nhiên, để giữ bí mật, họ phải cho người bạn thân nhất của Minh là Chấn và cô bạn gái tên Trang đi theo. Không ngờ cậu bạn Chuột - một học sinh lạ lùng, chuyên bị đám bạn trêu chọc, ăn hiếp - lại vô tình biết được ý đồ này. Thế là Minh và Hằng buộc phải kéo Chuột đi theo. Chuyến đi tưởng chừng rất thuận lợi, nhưng lại gặp nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Những cái chết đầy bí ẩn, những vụ mất tích không một dấu vết… Và không ai ngờ rằng, đằng sau đó là một cái bẫy…
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Trương Nam Thành vai Minh</​li>​
 +<​li>​Mi Minh vai Hằng</​li>​
 +<​li>​Saetti Baggio vai Chấn</​li>​
 +<​li>​Hoàng Oanh vai Trang</​li>​
 +<​li>​Nguyễn Khắc Duy vai Chuột</​li>​
 +<​li>​Nguyễn Thị Kiều Trinh vai Người mẹ</​li>​
 +<​li>​Quách An An vai Mẹ kế</​li>​
 +<​li>​Hồng Sáp vai Bà già</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181011001010
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.112 seconds
 +Preprocessor visited node count: 461/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5731/​2097152 bytes
 +Template argument size: 729/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 813/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.094 ​     1 -total
 + ​82.95% ​  ​65.611 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​ng_t&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_phim
 + ​74.81% ​  ​59.171 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.95% ​   9.448      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  7.83%    6.194      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​YouTube
 +  6.13%    4.849      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  5.27%    4.171      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.43%    2.716      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  2.68%    2.123      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_phim/​m&​agrave;​u
 +  2.30%    1.821      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1266514-0!canonical and timestamp 20181011001010 and revision id 26359377
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2299-b-y-c-p-3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)