User Tools

Site Tools


2291-b-nh-i-th-tr-n-la-gi

Bình Đại là một thị trấn thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Thị trấn Bình Đại (đô thị loại IV) có diện tích 13,83 km², dân số năm 2015 là 28866 người,[1] mật độ dân số đạt 2087 người/km².

Nằm ở vị trí đầu nguồn nước mặn và cuối nguồn nước ngọt của huyện Bình Đại, thị trấn Bình Đại có diện tích tự nhiên 1383 ha, có 6 ấp, khu phố và 97 tổ nhân dân tự quản;

Người dân Thị trấn Bình Đại sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ và nuôi trồng thủy sản. Nằm trên tuyến đường tỉnh 883, Thị trấn Bình Đại được xem là vị trí thuận lợi đưa huyện trở thành địa bàn kinh tế, là một đầu mối giao thương quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bởi nó được tỏa đi các địa phương và nối liền với trục kinh tế nằm dọc bên bờ sông Tiền.[3]

Năm 2016, thị trấn Bình Đại được công nhận là đô thị loại IV.

2291-b-nh-i-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)