User Tools

Site Tools


2285-b-c-u-i-la-gi

Cá đuối ó là một trong 4 bộ cá đuối. Trước đây chúng thuộc bộ Rajiformes, nhưng các nghiên cứu phân tử gần đây cho thấy rằng myliobatiforms là một nhóm đơn ngành, và nó có nguồn gốc tiến hóa có hình dạng dẹp một cách độc lập với Bộ Cá đuối.[1]

Phân loại của Nelson năm 2006 Fishes of the World, Myliobatiformes gồm các phân bộ và họ sau:

 • Phân bộ Platyrhinoidei
 • Phân bộ Zanobatoidei
 • Phân bộ Myliobatoidei
  • Liên họ Hexatrygonoidea
  • Liên họ Urolophoidea
  • Liên họ Urotrygonoidea
  • Liên họ Dasyatoidea
 1. ^ Nelson, J.S. (2006). Fishes of the World . John Wiley. tr. 69–82. ISBN 0-471-25031-7. 
2285-b-c-u-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)