User Tools

Site Tools


2278-august-w-la-gi

Augustów là một thị trấn thuộc huyện Augustowski, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 81 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 30351 người và mật độ 375 người/km².[1]

2278-august-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)