User Tools

Site Tools


2275-ashton-kutcher-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2275-ashton-kutcher-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​F7E4BE;"><​span class="​fn">​Ashton Kutcher</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Ashton Kutcher by David Shankbone.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Ashton_Kutcher_by_David_Shankbone.jpg/​250px-Ashton_Kutcher_by_David_Shankbone.jpg"​ width="​250"​ height="​313"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Ashton_Kutcher_by_David_Shankbone.jpg/​375px-Ashton_Kutcher_by_David_Shankbone.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Ashton_Kutcher_by_David_Shankbone.jpg/​500px-Ashton_Kutcher_by_David_Shankbone.jpg 2x" data-file-width="​1931"​ data-file-height="​2414"/><​p>​Ashton Kutcher, tháng 9 năm 2008</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span class="​nickname">​Christopher Ashton Kutcher</​span><​br/>​7 tháng 2, 1978 <span class="​noprint">​(40 tuổi)</​span><​br/><​span class="​birthplace">​Cedar Rapids, Iowa, Hoa Kỳ</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td class="​role">​
 +Diễn viên, nhà sản xuất, người mẫu, diễn viên hài</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Năm hoạt động</​th><​td>​
 +1998 đến nay</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phối ngẫu</​th><​td>​
 +Demi Moore (m. 2005– đến nay; nộp đơn ly hôn)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Christopher Ashton Kutcher</​b>​ (<span class="​nowrap">​ <span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">/</​span><​span class="​IPA"><​span title="​trọng âm chính"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​ˈ</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“k”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​k</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“ư”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​ʊ</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“ch” trong “chai”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​tʃ</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“ơ”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​ər</​span></​span><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">/</​span></​span>;​ sinh ngày 7 tháng 2 năm 1978),<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ được biết đến nhiều hơn với tên <​b>​Ashton Kutcher</​b>,​ là một diễn viên, nhà sản xuất, người mẫu thời trang, diễn viên hài Mỹ nổi tiếng với vai Michael Kelso trong hài kịch tình huống Fox <​i>​That '70s Show</​i>​. Anh cũng tạo ra, sản xuất và dẫn <​i>​Punk'​d</​i>,​ và đóng trong các phim Hollywood <​i>​Dude,​ Where'​s My Car?</​i>,​ <​i>​Just Married</​i>,​ <​i>​The Butterfly Effect</​i>,​ <​i>​The Guardian</​i>,​ và <​i>​What Happens in Vegas</​i>​. Anh cũng sản xuất và đồng sáng tạo sô truyền hình siêu nhiên <​i>​Room 401</​i>​ và sô truyền hình thực tế <​i>​Beauty and the Geek</​i>​. Kutcher hiện là đồng diễn viên chính trong hài kịch tình huống CBS <​i>​Two and a Half Men</​i>​ trong vai Walden Schmidt.
 +</p>
  
 +<​p>​Kutcher sinh ở Cedar Rapids, Iowa. Anh là con trai của Diane (nhũ danh Finnegan), một người làm cho Procter &amp; Gamble và cha là Larry M. Kutcher, một công nhân nhà máy.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-wire_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Cha anh là người gốc Bohemia (Séc) còn mẹ anh là người lai Ai Len, Đức và Bohemia.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Kutcher được nuôi dưỡng trong một gia đình Công giáo Rôma bảo thủ,<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ với bà chị gái Tausha, và người anh em sinh đôi, Michael, được cấy tim khi hai anh em còn là trẻ con. Người anh em sinh đôi của Kutcher bị chứng liệt não và là người phát ngôn cho tổ chức luật sư Reaching for the Stars.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181030145939
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.246 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1979/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19136/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1986/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 10/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4777/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.8 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 220.936 ​     1 -total
 + ​50.83% ​ 112.307 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​33.09% ​  ​73.111 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.70% ​  ​45.740 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.28% ​  ​31.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IPAc-en
 + ​14.21% ​  ​31.388 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.37% ​  ​27.336 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​11.73% ​  ​25.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​10.59% ​  ​23.402 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.28%   ​13.864 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_di&#​7877;​n_vi&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262594-0!canonical and timestamp 20181030145939 and revision id 43279504
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2275-ashton-kutcher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)