User Tools

Site Tools


2265-andrych-w-la-gi

Andrychów là một thị trấn thuộc huyện Wadowicki, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 10 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 21220 người và mật độ 2054 người/km².[1]

2265-andrych-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)