User Tools

Site Tools


2262-an-ninh-t-y-c-h-a-la-gi

An Ninh Tây là một xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã An Ninh Tây có diện tích 21,45 km², dân số năm 1999 là 9139 người,[1] mật độ dân số đạt 426 người/km².

Địa giới của xã An Ninh Tây:

Có 5 ấp: An Thuỷ,An Hoà,Sơn Lợi,An Thạnh,An Ninh

  • Trường Tiểu học An Ninh Tây (gồm 5 cơ sở ở 5 ấp)
  • Trường Trung học Cơ sở An Ninh

Xã An Ninh Tây thuộc huyện Đức Hòa từ ngày 24 tháng 03 năm 1979[3] nay.

  • Quyết định 128-CP[3] ngày 24 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã An Ninh thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã An Ninh Đông và xã An Ninh Tây.
2262-an-ninh-t-y-c-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)