User Tools

Site Tools


2261-an-ninh-qu-ng-ninh-qu-ng-b-nh-la-gi

An Ninh là một xã thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã An Ninh có diện tích 19,68 km², dân số năm 1999 là 8988 người,[1] mật độ dân số đạt 457 người/km².

Xã An Ninh gồm các thôn: Thu Thừ, Kim Nại, Phúc Nhĩ, Cao Xuân, Đại Hữu, Phúc Lương, Gia Cốc(Phúc Lương và Gia Cốc nay hợp thành thôn Thống Nhất), Hoành Phổ, Vinh Lộc (Hoành Phổ và Vinh Lộc nay là thôn Hoành Vinh), là xã có diện tích và dân số lớn nhất huyện Quảng Ninh. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng rừng và chăn nuôi

Phía nam giáp xã Vạn Ninh, Phía đông giáp sông Kiến Giang, phía đông bắc giáp xã Tân Ninh, phí bắc giáp xã Xuân Ninh, phía tây giáp xã Trường Xuân. trên địa bàn có đường Hồ Chí Minh (tuyến đông), đường sắt và quốc lộ 15A.

Dân số năm 2009 là 8829 người.[2]

2261-an-ninh-qu-ng-ninh-qu-ng-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)