User Tools

Site Tools


2247-aequidens-la-gi

Aequidens là một chi trong phân họ Cichlasomatinae thuộc họ Cá hoàng đế. Chi này được định nghĩa lỏng lẻo, và là chi có thể mang tính đa ngành. Nhiều loài đã được dời qua các chi khác như Bujurquina, Laetacara, Tahuantinsuyoa (Kullander, 1986), KrobiaCleithracara (Kullander & Nijssen, 1989). Hai loài được mua bán phổ biến làm cá cảnh gồm Aequidens rivulatusAequidens pulcher. Các loài trong chi này sinh sống ở lưu vực sông Amazon và các phụ lưu ở Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Peru, Ecuador và các con sông ở Guiana. Chúng sống trong môi trường nước ngọt.

Guide to the south American Cichlidae California Academy of Sciences, access date 2008-12-29

2247-aequidens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)