User Tools

Site Tools


2246-acaronia-la-gi

Acaronia
Acaronia vulpinus.jpg
Acaronia vulpinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Perciformes
Họ (familia) Cichlidae
Chi (genus) Acaronia
Myers, 1940
Loài
  • Acaronia nassa
  • Acaronia vultuosa

Acaronia là một chi trong phân họ Cichlasomatinae thuộc họ Cá hoàng đế. Chi này có 2 loài. Các loài trong chi này sinh sống ở lưu vực sông Amazon, sông Orinoco.

  • Dữ liệu liên quan tới Acaronia tại Wikispecies
  • Acaronia (TSN 648031) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • “The Basketmouth Cichlid: Acaronia nassa (Heckel 1840),”. The Ciclid Room Companion. 
2246-acaronia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)