User Tools

Site Tools


2241--yrard-w-la-gi

Żyrardów là một thị trấn thuộc huyện Żyrardowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 41220 người và mật độ 2872 người/km².[1]

2241--yrard-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)