User Tools

Site Tools


2238--wierad-w-zdr-j-la-gi

Świeradów-Zdrój là một thị trấn thuộc huyện Lubański, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 21 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4448 người và mật độ 215 người/km².[1]

2238--wierad-w-zdr-j-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)