User Tools

Site Tools


2237--wiebodzice-la-gi

Świebodzice là một thị trấn thuộc huyện Świdnicki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 30 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 22890 người và mật độ 752 người/km².[1]

2237--wiebodzice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)