User Tools

Site Tools


2220--owicz-la-gi

Łowicz là một thị trấn thuộc huyện Łowicki, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 23 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 29567 người và mật độ 1262 người/km².[1]

2220--owicz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)