User Tools

Site Tools


2217--om-a-la-gi

Łomża là một thị trấn thuộc huyện Łomża, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 33 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 63221 người và mật độ 1935 người/km².[1]

2217--om-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)