User Tools

Site Tools


2214--o-saint-paul-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2214--o-saint-paul-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px"><​div style="​position:​relative;​width:​300px;​border:​1px solid lightgray"><​img alt="​Saint-Paul trên bản đồ Indian Ocean" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Indian_Ocean_satellite_image_location_map.jpg/​300px-Indian_Ocean_satellite_image_location_map.jpg"​ width="​300"​ height="​238"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​1/​1a/​Indian_Ocean_satellite_image_location_map.jpg 1.5x" data-file-width="​375"​ data-file-height="​297"/><​div style="​position:​absolute;​top:​68.894%;​left:​46.309%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-10px;​top:​-10px;​line-height:​0"><​img alt="​Saint-Paul"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Cercle_rouge_100%25.svg/​20px-Cercle_rouge_100%25.svg.png"​ title="​Saint-Paul"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Cercle_rouge_100%25.svg/​30px-Cercle_rouge_100%25.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Cercle_rouge_100%25.svg/​40px-Cercle_rouge_100%25.svg.png 2x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​200"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Saint-Paul</​span></​p></​div></​div><​div class="​thumbcaption">​Vị trí Île Saint-Paul tại Ấn Độ Dương</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Île Saint-Paul</​b>​ (<​b>​Đảo Thánh Phaolô</​b>​) là một đảo thuộc Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp (<​i>​Terres australes et antarctiques françaises</​i>​—TAAF) tại Ấn Độ Dương, đảo có diện tích 6 kilômét vuông (2,​3 sq mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Đã bỏ qua tùy chọn không hợp lệ “sqmiabbr=on”">​Chuyển đổi: Tùy chọn không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup>​. Hòn đảo nằm cách 85 km (53 mi) về phía tây nam của đảo Amsterdam lớn hơn, và nằm cách 3.000 km (1.900 mi) về phía nam của Réunion. Đảo là một nới sinh sản quan trọng của các loài chim biển. Một cabin nghiên cứu khoa học trên đảo được sử dụng để phục vụ cho các cuộc nghiên cứu ngắn, song đảo không có dân cư cố định. Đảo trước đây thuộc quyền quản lý của Réunion. Tuy nhiên vào năm 2007, nhà đương cục Mauritius đã tuyên bố rằng họ có thể có chủ quyền với cả Île Saint-Paul và Île Amsterdam.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Île Saint-Paul là một trong ba đảo đối cực của lục địa Hoa Kỳ, tương ứng với một khu vực nằm cách 10 dặm (16 km) về tây nam của Cheyenne Wells, Colorado.
 +</​p><​p>​Île Saint-Paul có hình tam giác, và nơ]i rộng nhất không quá 3 mi (4,8 km). Đảo là đỉnh của một núi lửa đang hoạt động, núi lửa phun trào lần cuối vào năm 1793, với các tảng đá và vách đá thẳng đứng ở bờ biển phía đông. Một núi lửa đổ sập vào năm 1780, nối với biển qua một kênh dài 100 m (330 ft); lối vào chỉ sâu vài mét, do đó chỉ cho phép các tàu thuyền nhỏ vào trong miệng núi lửa. Vùng bên trong, rộng 1 km (0,62 mi) và sâu 50 m (160 ft), bị bao quanh bởi các bức tường dốc cao đến 270 m (890 ft). Có các suối nước nóng tại đảo.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​LeMasurier,​ W. E.; Thomson, J. W. (eds.) (1990). <​i>​Volcanoes of the Antarctic Plate and Southern Oceans</​i>​. American Geophysical Union. tr. 512 pp. ISBN 0-87590-172-7.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BA%A3o+Saint-Paul&​amp;​rft.au=LeMasurier%2C+W.+E.&​amp;​rft.aufirst=W.+E.&​amp;​rft.aulast=LeMasurier&​amp;​rft.btitle=Volcanoes+of+the+Antarctic+Plate+and+Southern+Oceans&​amp;​rft.date=1990&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-87590-172-7&​amp;​rft.pages=512+pp&​amp;​rft.pub=American+Geophysical+Union&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </li>
 +<​li><​span class="​citation book">​Micol,​ T.; &amp; Jouventin, P. (2002). <​i><​span/></​i>​Eradication of rats and rabbits from Saint-Paul Island, French Southern Territories<​i>​. In: "​Turning the tide: the eradication of invasive species: proceedings of the International Conference on Eradication of Island Invasives",​ ed. Veitch, C.R.; &amp; Clout, M.N</​i>​. Gland, Switzerland:​ IUCN. tr. 199–205. ISBN 9782831706825.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BA%A3o+Saint-Paul&​amp;​rft.au=Micol%2C+T.%3B+%26+Jouventin%2C+P.&​amp;​rft.aulast=Micol%2C+T.%3B+%26+Jouventin%2C+P.&​amp;​rft.btitle=Eradication+of+rats+and+rabbits+from+Saint-Paul+Island%2C+French+Southern+Territories.+In%3A+%22Turning+the+tide%3A+the+eradication+of+invasive+species%3A+proceedings+of+the+International+Conference+on+Eradication+of+Island+Invasives%22%2C+ed.+Veitch%2C+C.R.%3B+%26+Clout%2C+M.N.&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=9782831706825&​amp;​rft.pages=199-205&​amp;​rft.place=Gland%2C+Switzerland&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​38°43′48″N</​span>​ <span class="​longitude">​77°31′20″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​38,​73°N 77,​52222°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-38.73000;​ 77.52222</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181023133229
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 424/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9212/​2097152 bytes
 +Template argument size: 55/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 391/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.49 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 144.118 ​     1 -total
 + ​26.36% ​  ​37.995 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​23.64% ​  ​34.068 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 + ​21.59% ​  ​31.120 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​16.94% ​  ​24.415 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  2.01%    2.900      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.89%    1.286      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​1911
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262503-0!canonical and timestamp 20181023133229 and revision id 43977929
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2214--o-saint-paul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)